Shadow of the Almighty

The Life and Testament of Jim Elliot

Shadow of the Almighty

Shadow of the Almightyis a modern classic story of faithfulness, obedience, and martyrdom. It is the best-selling account of the martyrdom of Jim Elliot and four other missionaries at the hands of the Huaorani Indians in Ecuador. Shadow of the Almightyhas inspired Christians since its first publication in 1958. Elisabeth Elliot makes full use of Jim's revealing diaries to fill in the details of a life completely committed to God's service. This story was reintroduced to today's audiences in 2006 thanks to the release of the film, End of the Spear, which tells for the first time the killings from the perspective of the Huaorani.

Dwell

Resting in the Shadow of the Almighty

Dwell

This study will help teenage girls discover the beauty of dwelling with God and the importance of resting in His presence.

Authentic Classics

The Shadow of the Almighty

Authentic Classics

Feaures the life story of missionary Jim Elliot, who was murdered in Ecuador.

In the Shadow of Grace

The Life and Meditations of G. Campbell Morgan

In the Shadow of Grace

Inevitably there comes a crisis, sooner or later . . . in which we are brought to the appalling sense of our own . . . weakness. That is a great hour. -- G. Campbell Morgan G. Campbell Morgan's life was one of passion and devotion to teaching God's Word. He had a vital ministry that touched both sides of the Atlantic, and his meditations on Scripture were both well known and sought after. In the Shadow of Grace brings together some of G. Campbell Morgan's unpublished writings on dealing with confrontation in life with real events in his own life. Covering subjects from shattered dreams to the deaths of friends and family, rejection to facing the end of life, this tender and hopeful book will encourage you in your own difficulties and strengthen you to face trials with courage and fortitude.

W cieniu Wszechmogącego. In the Shadow of the Almighty God

W cieniu Wszechmogącego. In the Shadow of the Almighty God

Ktoś porównał poezje Stanisławy do twórczości mistyków angielskich siedemnastego wieku. Sięgnąłem jednak do wcześniejszych, bo czternastowiecznych autorów, do ich utworów, chcąc choćby pobieżnie sprawdzić, na ile to porównanie może być prawdziwe. Wydaje mi się bowiem, że bliżej Stasi do mistyków średniowiecznych. Oto próbka poezji Richarda Rolle (1290-1349) z Hampole, studenta Oxfordu, pustelnika z Yorkshire, który pisał: „Czułem w sobie wesołe i nieznane ciepło i poznałem nie tyle tajemnicę Stworzenia, ile samego Stwórcę”. Albo: „Rozważaj w swoim sercu dniem i nocą, jako szczególny i drogi skarb. Kochaj je więcej, niż życie. Niechaj zakorzeni się w twojej duszy”. Walter Hilton (ok. 1340-1396) magister prawa kanonicznego, augustianin w Thurgarton, autor „Drabiny ducha” napisał: „Gdy dusza czysta zmienia się przez łaskę, może ujrzeć w godzinę więcej ducha, niż może znaleźć w najwspa­nialszej nawet księdze”. Julianna z Norwich (1343-ok. l389), pustelniczka przy kościele benedyktynek w Carrow: „Mój rozum został podniesiony do nieba. Zobaczyłam naszego Pana, jakby władcę na swym dworze i zaprosił wszystkie umiłowane sługi i przyjaciół na uroczystą ucztę”. A w innym miejscu: „Jego dobroć obejmuje wszystkie stworzenia, wszystkie jego błogosławione dzieła i przewyższa je nieskończenie. On jest nieskończony i stworzył nas tylko dla siebie. Przywrócił nam życie przez swą błogosławioną Mękę i zachowuje nas błogosławionym miłosierdziem, a to wszystko ze swej dobroci”. Anonimowy autor traktatu „Obłok niewiedzy” stwierdził: „Pragnę zatem pozostawić na stronie to wszystko, o czym potrafię myśleć. A do miłości wybieram to, o czym nie jestem w stanie myśleć. Dlaczego? Gdyż możliwe jest kochać Go, ale nie myśleć o Nim”. I dalej: „Przebij gęsty obłok niewiedzy ostrą strzałą stęsknionej miłości. I nie dopuść najmniejszej nawet myśli, że mógłbyś Go odstąpić”. Ile z czternastowiecznych mistyków angielskich w poezji Stanisławy Kalus? Nie sposób zaprzeczyć, że sporo. Ten ładunek mistycyzmu można było dostrzec także w poprzednio opublikowanych utworach. Oczywiście powoływanie się na proweniencję angielskich poetów z czternastego wieku, gdy u nas literatura w ogóle dopiero raczkowała, w niczym nie umniejsza oryginalności naszej poetki. Porównań tych dokonałem oczywiście bardzo pobieżnie, korzystając z wolnego tłumaczenia angielskich utworów, ale może to także jakaś droga do ich przybliżenia? Nie brak przecież w Polsce znakomitych tłumaczy, będących jednocześnie poetami. Ale póki co, niech będzie nam dozwolone zetknąć ze sobą te dwie formacje poetyckie. Jak trafnie zauważył Thomas Merton (1915-68), mnich trapista, pisarz, autor siedemdziesięciu książek o duchowości, pacyfizmie, sprawiedliwości społecznej i dialogu z religiami Wschodu - angielski mistycyzm, to mistycyzm chwały Bożej, duchowość rajska, która odzyskuje w Chrystusie niewinność i radość początku i postrzega świat w świetle Raju. Czyż tego samego nie doświadczamy czasem w poezji Stanisławy Kalus? Oczywiście nieco inne są słowa, inne doznania, ale duch ten sam: wszechogarniającego mistycyzmu, zanurzenia się w „obłoku niewiedzy”, aby ujrzeć coś, czego nie dane jest ujrzeć innym. Wyraźnie widać, że niekiedy Stanisława Kalus „poetka niewinności” zbliża się do takiego postrzegania świata. RYSZARD DZIESZYŃSKI

Till He Come

Till He Come


How to Overcome the Spirit of Fear

Walk out the Danger of Terror & Fear on Earth & Escape Hellfire!

How to Overcome the Spirit of Fear

In this book, Evangelist Ella Knight shares the deep, dark valleys of life that God allowed her to travel through. From a rough marriage, severe financial struggles, vicious attacks by evil workers and more, she shares the experiences that almost caused her to go over the edge. But even more, this book is a guide to overcoming the spirit of fear with which Satan wants to suppress us all. Evangelist Knight couldnt understand why our All Wise and Almighty God Jehovah allowed her life to be so hard, difficult and fearful, until the Lord spoke and said unto her You cant lead where you havent been, you cant teach what you dont know and you cant share what you havent experienced. Therefore, she had to go through the obstacles and be attacked by the demons, devils and evil spirits that our Heavenly Father allowed to be laid in her path, to draw her closer to Him. Now she is able to understand, identify and help His people as they go through the attacks that they dont understand. This minister of God never imagined that life could be so fearful, hard, miserable and difficult until God allowed her enemies to come upon her to chase her into the Potter Hands. Now she cant believe the faith and bravery that God has planted in her and the peaceful, prosperous and joyful spirit that now lives within her. In this book, the author shares that journey from fear to fearlessness.